top of page

Biogram

Kinga Laura Plisko

 

Szefowa portalu www.norway24.pl i radia Energia FM.  Autorka książki „„Książki zbójeckie” pozytywistów. W świecie lektur Dumasa, Mickiewicza, Zoli i innych”, Tolkmicko 2010, publikacji naukowej „Henrik Ibsen. Nora. Język samotności” „Samotność – wybór czy los”, Kraków 2016 oraz bajek: „Da nissene reddet Oslo”

(www.nissen.bwanot.com ), „Valmuepikene”, zdobywczyni wyróżnienia przyznanego przez

Górnośląskie Towarzystwo Literackie za esej „Metalowy kogut”. Na co dzień pracuje jako asystentka nauczyciela w Nordpolen skole w Oslo. 

Ma niewyczerpalne pokłady dobrej energii, poczucie humoru i dystans do świata. Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. W pracy opanowana, zachowuje spokój nawet w krytycznych sytuacjach. Lubi wyzwania i pracę w zespole

Absolwentka literaturoznawstwa – studiów doktoranckich na Uniwersytecie Śląskim oraz Szkoły Biznesu i Języków Obcych. Przez sześć lat była właścicielką agencji reklamowej w Płocku z filią w Toruniu, która zatrudniała ponad sześćdziesiąt osób. Zwolenniczka i propagatorka Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Kocha latać samolotem, grać w brydża i klimat starówek.

Kontakt: tel. +47 944 327 21, e-mail: kinga.plisko@gmail.com, Facebook: norway24.pl, Linkedln

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Kinga Laura Plisko – leder av www.norway24.pl og radio Energia FM. Forfatter av flere bøker: «"Positivistenes rebell bøker».

I literaturverden til Dumas, Mickiewicz, Zola og andre";, Tolkmicko, 2010, vitenskapelig publikasjon - "Henrik Ibsen. Nora.

Ensomhetens språk, Ensomhet - et valg eller en skjebne, Krakow, 2016 og eventyr: Da nissene reddet Oslo"(www.nissen.bwanot.com ), "Valmuepikene". Hun fikk en utmerkelse fra Øvre Silesia Litteratur Forening for hennes essay "Metal hanen". Til daglig jobber hun som assisterende lærer ved Nordpolen skole i Oslo. Kinga Laura Plisko har utømmelig positiv energi, humørsans og har et stoisk forhold til verden. Hun er behersket og klarer å beholde roen i kritiske situasjoner. Kinga er glad i utfordringer og team arbeid. "Ingenting er umulig" er hennes motto. 

 

Hun ble ferdig med Litteraturstudier (doktorgrad studier) ved Silesia Universitetet i Polen og Høyskolen for Handel og Fremmedspråk.

Hun eide og drev et reklamefirma med over 60 ansatte i Plock med filial i Torun. Kinga er en tilhenger og propagatør av kinesisk tradisjonell medisin. Elsker å fly, spille bridge og atmosfæren til gamle bydeler. Kontakt: tlf. +47 944 327 21, e-post: kinga.plisko@gmail.com, Facebook: norway24.pl, Linkedln

................................................................................................................

Kinga is the head of the portal www.norway24.pl and radio Energia FM. She wrote the book: “”Books of positivists. In the world of reading Dumas, Mickiewicz, Zola and others” (Tolkmicko 2010), the scientific publication “Henrik Ibsen. The Language of loneliness” [W:] “Loneliness - choice or fate” (Krakow 2016), and the fairy tales: “How dwarfs saved the Oslo” (www.nissen.bwanot.com ) and “Poppy girls”. The winner of the award granted by the Upper Silesian Literary Society for the essay “Metal cock”. She works as an assistan teacher in Nordpolen skole in Oslo, Norway. 

Kinga has inexhaustible layers of good energy, sense of humor and distance to the world. She believes that nothing is impossible. At work even-tempered, she keeps calm even in critical situations. She likes challenges and teamwork. 

The graduate of literary studies - doctoral studies at the Silesian University and the School of

Business and Foreign Languages. For six years she was the owner of an advertising agency in Plock, Poland, with a branch office in Torun, Poland, which employed more than sixty people.

The supporter and promoter of Traditional Chinese Medicine. She loves to fly a plane, play bridge and climate old towns.

Contact: tel. +47 944 32 721, gmail: kinga.plisko@gmail.com , Facebook: norway24.pl, LinkedIn

bottom of page